Назив Документа Преузмите
Статут ЈКП Водовод Ужице – 20.11.2016.
Правилник о спречавању сукоба интереса у ЈКП Водовод Ужице
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП Водовод Ужице – 17.11.2015.
Кодекс понашања запослених у ЈКП Водовод Ужице
Одлука о усклађивању пословања ЈКП Водовод Ужице са законом о јавним предузећима – 07.09.2016
Одлука о именовању лица за заштиту података о личности 22.02.2021.
Заштита података о личности – опште информације