Директор

Извршни директор за техничке послове

Лице за безбедност и здравље на раду

Руководилац сектора за економско рачуноводствене и комерцијалне послове

Руководилац сектора за производњу и контролу воде

  • Дубравка Бацетић, дипл. инж. технологије
  • d.bacetic@gmail.com 

Руководилац сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

Руководилац сектора за електро-машинско одржавање

Руководилац сектора за техничко-развојне послове

Руководилац сектора за правне и опште послове

Пословни секретар

Надзорни одбор

Шема организације ЈКП "Водовод" - кликните за увећање


Project Image