Назив Документа Преузмите
Средњорочни план пословне стратегије и развоја (за период 2022-2026)
Средњорочни план пословне стратегије и развоја (за период 2017.-2021.)
Дугорочни план пословне стратегије и развоја (за период 2017.-2021.)
2023. Година
Програм пословања за 2023. годину
Квартали извештај за предиор  01.01.-31.03.2023
2022. Година
Програм пословања за 2022. годину
Ребаланс 2022
2021. Година
Збирни приказ планираних и прализованих показатеља за пероид од 01.01-31.12.2021.
2020. Година
Програм пословања за 2020. годину
Извештај ревизора ЈКП ВОДОВОД Ужице 2020 потписан
Збирни приказ планираних и прализованих показатеља за пероид од 01.01-31.12.2020.
2019. Година
Програм пословања за 2019. годину
Извештај ревизора ЈКП ВОДОВОД Ужице 2019 потписан
Збирни приказ планираних и прализованих показатеља за пероид од 01.01.-31.12.2019.
2018. Година
Програм пословања за 2018. годину – 29.12.2017.
Извештај ревизора ЈКП ВОДОВОД Ужице 2018 потписан
Извештаји и образци за трећи квартал 2018. године
Збирни приказ планираних и прализованих показатеља за пероид од 01.01. до 31.12.2018. године
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 2018. годину
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2018. годину (01.01.2018.-30.06.2018. )
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2018. годину
2017. Година
Извештај о пословању за 2017. годину
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2017. годину (01.01.2017.-30.09.2017. )
2016. Година
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2016. годину (01.01.2016.-31.12.2016. )
2015. Година
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2015. годину (01.01.2015.-31.12.2015. )