Назив Документа Преузмите
Средњорочни план пословне стратегије и развоја (за период 2022-2026)
Дугорочни план пословне стратегије и развоја (за период 2017.-2027.)
2024. Година
Програм пословања за 2024. годину
2023. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2023
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2023
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2023
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.12.2023
Програм пословања за 2023. годину
2022. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2022
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2022
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2022
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2022
Годишњи извештај о пословању ЈКП Водовод за 2022. годину
Програм пословања за 2022. годину
2021. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2021
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2021
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2021
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2021
Годишњи извештај о пословању ЈКП Водовод за 2021. годину
Програм пословања за 2021. годину
2020. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2020
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2020
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2020
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2020
Програм пословања за 2020. годину
Прва измена програма пословања за 2020. годину
Извештај о пословању ЈКП Водовод за 2020. годину
2019. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2019
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2019
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2019
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2019
Програм пословања за 2019. годину
2018. Година
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2018
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2018
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.09.2018
Извештај о степену успостављености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2018
Програм пословања за 2018. годину
2017. Година
Извештај о пословању за 2017. годину
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2017. годину (01.01.2017.-30.09.2017. )
2016. Година
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2016. годину (01.01.2016.-31.12.2016. )
2015. Година
Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања за 2015. годину (01.01.2015.-31.12.2015. )