На Постројењу за прераду воде, врши се константна контрола квалитета сирове и пијаће воде.У лабораторији Постројења, раде се физичко-хемијска и микробиолошка испитивања не третиране и не третиране воде.

Испитивања се обављају свака 3 сата у току 24 часа, по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98). Поред основног прегледа воде за пиће који је прописан овим Правилником, раде се и додатна испитивања одређених параметара, чијом се контролом контролише и сам технолошки поступак прераде воде.

Крајњи циљ свих који раде на преради и контроли воде је да, хигијенски исправна и по здравље безбедна вода дође до крајњих потрошача.

Поред контроле воде на Постројењу, врши се узорковање воде из мреже и контролише количина дезинфекционог средства у води.

Analize

У 2016. години у лабораторији Постројења извршено је 1.460 физичко-хемијских анализа воде узорковане из резервоара за чисту воду, 2.920 контрола мутноће воде по свим технолошким фазама, 688 физичко-хемијских анализа сирове воде, 70 физичко-хемијских анализа сирове и чисте воде са постројења Живковића врело, Поточање и Турица и 95 физичко-хемијских анализа воде из градске мреже.

Завод за заштиту здравља Ужице има акредитовану лабораторију и врши испитивања исправности воде која се дистрибуира становништву, исправност воде у мрежи и присуство дезинфекционог средства (хлора) у води на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл..лист СРЈ бр.42/98).

Завод за здравствену заштиту здравља врши четири пта месечно и биолошку анализу не третиране , третиране и воде између фаза у процесу прераде, на основу Уредбе о класификацији вода (Службени гласник СРС бр.5/68).

Вода за пиће коју дистрибуира ЈКП ''Водовод '' Ужице у 2017. години је хигијенски исправна и на основу испитиваних параметара и других показатеља здравственог стања нема утицаја на здравље корисника воде за пиће из градског водовода.