Назив Документа Преузмите
2023. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2023. годину
2022. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2022. годину
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 2
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 3
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 4
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 5
2021. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2021. годину
2020. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2020. годину
2019. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2019. годину
2018. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2018. годину
2017. Година
Нема докумената из ове године
2016. Година
Нема докумената из ове године
2015. Година
Ппавилник о јавним набавкама – 17.11.2015.