Назив Документа Преузмите
Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у ЈКП Водовод Ужице
2024. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2024. годину
2023. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2023. годину
Измењена верзија плана јавних набавки - 2
Измењена верзија плана јавних набавки - 3
2022. Година
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 1
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 2
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 3
Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину 4
2021. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2021. годину
2020. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2020. годину
2019. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2019. годину
2018. Година
План јавних набавки ЈКП Водовода Ужице за 2018. годину
2017. Година
Нема докумената из ове године
2016. Година
Нема докумената из ове године
2015. Година
Ппавилник о јавним набавкама – 17.11.2015.