Јавно комунално предузећа Водовод Ужице је јавно комунално предузеће чији је оснивач Град Ужице. Скраћени назив предузећа је ЈКП Водовод Ужице са седиштем у улици Хероја Луна 2.

Device

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Предузеће се такође бави уклањањем отпадних вода, канализацијом, одржавањем објеката и мреже система водоснабдевања, одржавањем канализационе мреже, пројектовањем и изградњом објеката и мреже система водоснабдевања и канализације.

Одговорно лице је директор Душко Љујић, дипломирани инжењер машинства.

 • Шифра делатности: 3600
 • Матични број: 07258160
 • ПИБ: 100600220
 • Телефон: 031/521-969; 031/515-777
 • Факс: 031/521-969
 • Е-пошта: info@vodovod-ue.co.rs
 • Интернет адреса: www.vodovod-ue.co.rs
 • Banca Intesa: 160-61696-64
 • Војвођанска банка OTP Group 325-950060001275406
 • Комерцијална банка а.д.: 205-61656-02
 • Банка Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-285221010101081