Кућни прикључци


Документација потребна за прикључак на градску водоводну мрежу:

 1. Лист непокретности за катастарску парцелу на којој се изводи прикључак
  • или Грађевинска дозвола за објекат који се прикључује на мрежу
  • или Увереље о озакоњењу објекта који се прикључује на мрежу
  • или Уверење да је објекат играђен пре доношења прописа о изградњи (пре 1961.г.)
  • или Употрбна дозвола за објекат који се прикључује на мрежу
 2. Потврда Месне заједнице да је странка учествовала у изградњи главне водоводне линије
 3. Захтев за издавање техничких услова за прикључење на главну водоводну и канализациону мрежу

Комплетна документација се предаје у просторијама ЈКП „Водовод“ Ужице, ул Хероја Луна 2, код референта за прикључке Биљане Томоњић ( 031/315-0207).
Након обраде захтева и потписивања Техничких услова, станка плаћа накнаду за издавање Техничке услове у износу од 2.400,00 динара.
Аконтација за прикључак плаћа се пре извођења радова на прикључењу објекта након потписаног Уговора о извођењу радова по налогу референта за прикључак.

Образци потребни за прикључак на градску водоводну мрежу:

Назив Образца Преузмите
Захтев за издавање техничких услова
Сагласност за прикључивање у шахту
Списак санитарија у објекту
Уговор о извођењу радова

Обједињена процедура


Образци потребни за прикључак на градску водоводну мрежу:

Назив Образца Преузмите
Нема образаца