Dezinfekcija rezervoara

ЈКП "Водовод" Ужице планира извођење радова на дезинфекцији резервоара најављених за пoнедељак 30.05.2022. год

Моле се грађани који се снабдевају са резервоара:Пора 1, Пора 3, Смаићевина и Кучанско брдо,  односно потрошачи насеља: Буар, Дубоко,Гостиница и деловa насеља: Теразије, Росуље, Центар, Губин До, Каран, Лелићи  да рационално троше воду како не би дошло до прекида у водоснабдевању.

С поштовањем.

ЈКП "Водовод" Ужице