Санација квара у Београдској улици

У суботу 21.01.2023. у периоду од 08-20 часова ЈКП „Водовод“ Ужице ће радити интервенцију на примарном цевоводу високе зоне ДН400mm у Београдској улици.

Резервеоари ће бити пуни, пошто је интервенција планирана,настојаћемо да исту завршимо док има воде у резервоарима и да тим не угрозимо водоснадбевање потрошача који се снабдевају са примарног цевовода.

Док буде трајала интервенција биће отежано и функционисање саобраћаја у Београдској улици.

Молимо грађане за разумевање.

С поштовањем JKP "Водовод" Ужице