Кварови на мрежи-15.04.2021.

15.04.2021.  У четвртак 15.4.2021. око 5:00 часова дошло је до пуцања примарног АЦ цевовода ДН250 у Улици Лужничкој (доводни цевовода за Резервоар Капетановина) и док се квар не санира без воде ће бити потрошачи следећих улица: 

1.Део Немањине од МИјајила Радовића ка Сарића Осоју
2.Мијајила Радовића
3.Део Лужничке
4.Део Моравске 
5.Радована Драговића-део потрошача
6.Царинска
7.Олге Ђуровић
8.Улица Карађорђева
9.Ристе Тешића-потрошачи са високе зоне
10.Павла и Јоакима Вујића
11.Петронија Шиша
12.Део Његошеве Улице
13.Ужичких хероја
14.Део Хиландарске
15.Веселина Маринковића
16.Део Норвешких интернираца