Јубиларне награде

Списак радника ЈКП "Водовод"-а који у 2021. години пуне 10, 20, 30, 35 и 40 година радног стажа у ЈКП "Водовод".

Редни број Презиме и име
10. год.
1. Димитријевић Милош
20. год.
1. Вуловић Мирослав
2. Мишовић Жељко
30. год.
1. Николић Наташа
2. Цвркота Љиља
35. год.
1. Милановић Жељко
2. Васић Драган
3. Станић Зоран
4. Шијаковић Верослава
40. год.
1. Делић Драгица
2. Познановић Миленко

Руководилац сектора за
правне и опште послове
Василије Томић