Број запослених

На основу члана 8. став 1. и 2. Уредбе о поступку за прибављање  сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС”, бр. 159/2020), ЈКП “Водовод”  Ужице објављује следеће податке о броју запослених:

Стање на дан 29. 11. 2021. године:

  1. Број систематизованих радних места:

  УКУПНО:

152

  Висока стручна спрема

22

  Виша стручна спрема

6

  Средња стручна спрема

105

  Нижа стручна спрема

19

 

  1. Број запослених:  139

Број запослених

На неодређено време

На одређено време укупно

На одређено време ради замене одсутног радника

УКУПНО

Висока стручна спрема

16

5

0

21

Виша стручна спрема

6

0

0

6

Средња стручна спрема

90

4

0

94

Нижа стручна спрема

17

1

0

18

 

НАПОМЕНА:

У брј радника на одређено време урачунат је и директор који по закону заснива радни однос на одређено време.

 

У број радника на одређено време улазе и три радника преузета из Јавне установе дечије одмаралиште “Златибор” на основу договора са Градом, ради превазилажења тренутних проблема те установе изазване епидемијом.

 

Број ангажованих ван радног односа

6

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

5

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години

3

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70 % у текућој календарској години

1

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента у текућој календарској години

0