Тендери

11. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 12/20 - ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

06.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda12

06.07.2020. Dokumentacijа-JNMV 12

16.07.2020. Odulka o dodeli ugovora osiguranje


10. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 06/20 - ЈАВНА НАБАВКА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

02.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda6

02.07.2020. KONKURSNA -VODOVODNI 6

10.07.2020. KONKURSNA -VODOVODNI 6-IZMENA 2

15.07.2020. KONKURSNA -VODOVODNI 6-IZMENA 3

03.08.2020. ОБУСТАВА ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

03.08.2020. ОДЛУКА ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (04.01.2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (08.01.2020.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (22.08.2019.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.05.2018.)


01. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 24/19 – Kамера за снимање канализационих цеви 

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 24/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 24/19

- Одговор на постављено питање бр.01 ЈНМВ 24/19


02. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 01/20 – Услуге обезбеђења

- Позив за подношење понуда ЈН 01/20

- Конкурсна документација ЈН 01/20

- Одговори на постаављена питања бр.01 ЈН 01/20

- Измена конкурсне документације ЈН 01/20

- Одлука о додели уговора ЈН 01/20


03. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 02/20 – Изградња водоводне линије у улици Иве Андрића

- Позив за подношење понуда ЈН 02/20

- Конкурсна документација ЈН 02/20

- Измена конкурсне документације ЈН 02/20

- Одлука о додели уговора ЈН 02/20


04. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 02/20 – Teхничка контрола ПГД-а за фекалну мрежу Велико Забучје

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/20

- Конкурсна документација ЈНМВ 02/20

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/20


05. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 03/20 – Електрична енергија

- Позива за подношење понуда ЈН 03/20

- Конкурсна документација ЈН 03/20

- Одлука о додели уговора ЈН 03/20


06. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 03/20 – Teхничка документација – недостајућа канализација МЗ Буар и МЗ Турица

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/20

- Конкурсна документација ЈНМВ 03/20

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 03/20


07. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 01/20 – Услуга чишћења објеката

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/20

- Конкурсна документација ЈНМВ 01/20

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/20


08. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 04/20 – Хемикалије за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 04/20

- Конкурсна документација ЈН 04/20

- Одлука о додели уговора ЈН 04/20

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 03 ЈН 04/20


09. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 04/20 – Постројење за повишење притиска у подстаници Стари Сињевац 

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/20

- Конкурсна документација ЈНМВ 04/20

Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/20


Одлука број: 01-9/36

Одлука о додели уговора