Видео

projektor


Донација у оквиру ИПА програма ЕУ за ЈКП "Водовод" Ужице
YouTube


Филм из 1981. године о изградњи савременог система ЈКП "Водовод" Ужице
YouTube


Филм о ЈКП "Водовод" Ужице из 2002. године (ТВ5)
YouTube


Професор Лазар Лале Јовановић на ужичкој телевизији ТВ5 2007. године
YouTube


Филм о ЈКП "Водовод" Ужице из 2007. године (верзија на српском)
YouTube


Филм о ЈКП "Водовод" Ужице из 2007. године (English version)
YouTube