Анализе

Laboratorija


На Постројењу за прераду воде, врши се константна контрола квалитета сирове и пијаће воде.У лабораторији Постројења, раде се физичко-хемијска и микробиолошка испитивања не третиране и не третиране воде.

Испитивања се обављају свака 3 сата у току 24 часа, по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98). Поред основног прегледа воде за пиће који је прописан овим Правилником, раде се и додатна испитивања одређених параметара, чијом се контролом контролише и сам технолошки поступак прераде воде.

Крајњи циљ свих који раде на преради и контроли воде је да,  хигијенски исправна и по здравље безбедна вода дође до крајњих потрошача.

Поред контроле воде на Постројењу, врши се узорковање воде из мреже и контролише количина дезинфекционог средства у води.

У 2011. години у лабораторији Постројења извршено је 33.000 физичко хемијских прегледа третиране воде (основни преглед по Правилнику Сл..лист СРЈ бр.42/98, прегледа мутноће воде по свим технолошким фазама, прегледа оптерећености воде органским садржајем, pH вредности, садржаја резидуалног хлора, тврдоћа воде, садржаја резидуалног алуминијума и других параметара у зависности од потреба) и 2950 прегледа не третиране воде. Исти број прегледа урађен је и у 2012 години.

Завод за заштиту здравља Ужице има акредитовану лабораторију и врши испитивања исправности воде која се дистрибуира становништву, исправност воде у мрежи и присуство дезинфекционог средства (хлора) у води на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл..лист СРЈ бр.42/98).

Резултати испитивања хигијенске исправности воде за пиће централног градског водовода ЈКП Водовод Ужице, које је радио Завод  за заштиту здравља дате су у доњој табели:

tabela analiza

Завод за здравствену заштиту здравља врши квартално у току године и биолошку анализу  не третиране , третиране и воде између фаза у процесу прераде, на основу Уредбе о класификацији вода (Службени гласник СРС бр.5/68).

Вода за пиће коју дистрибуира ЈКП ''Водовод '' Ужице у 2011. и  2012.години је хигијенски исправна и на основу испитиваних параметара и других показатеља здравственог стања нема утицаја на здравље корисника воде за пиће из градског водовода.