Ценовник

ЦЕНОВНИК ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 1 м3

 

Категорија потрошача

Утрошена вода

Водни допринос

Канализација

Заштита воде

1

Грађани

59,39

0,23

14,85

0,21

2

Правна лица

118,78

0,45

29,70

0,21

3

Повлашћење потрошаче

29,69

0,45

7,43

0,21

4

Водовод Чајетина

59,39

0,45

 

/

Цене су исказане без ПДВ-а, а који се обрачунава само за утрошену воду и канализацију у износу од 10%

Ценовник се примењује од октобра 2020.године.

ЦЕНОВНИК ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ (01.10.2020.)
______________________________________________________

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

 

ВРСТА УСЛУГЕ

Количина

Цена

01

Трошкови искључења и поновног укључења воде потрошачима који нередовно измирују обавезе

 

2.000

02

Трошкови искључења и поновног укључења воде привредним објектима (до 6/4’’) који нередовно измирују обавезе

 

3.000

03

Трошкови искључења и поновног укључења воде привредним објектима (већим од 6/4’’) који нередовно измирују обавезе

 

6.000

04

Трошкови опомене са изласком на лице места корисницима који нередовно измирују обавезе

 

600

05

Технички услови

 

 

 • стамбени објекти – по стану

2.000

 • локали до 50м2

4.000

 • привредни објекти до 6/4’’

7.000

 • привредни објекти од 6/4’’ до 21/2’’

15.000

 • привредни објекти преко 21/2’’

30.000

06

Легализација објеката

 

800

07

Пражњење септичких јама

 

 
 • цистерном запремине 4м3    

6.000

 • цистерном запремине 8м3

12.000

08

Комбинована машина

час

7.000

09

Теретно возило носивости до 10 тона

час

4.500

10

Путничко возило

час

2.000

11

Рад компресора

час

4.000

12

Рад пумпе за испумпавање воде

час

1.500

13

Апарат за откривање кварова на водоводној мрежи

 

 

 • грађани  

час

2.000

 • привреда

час

4.000

14

Специјално возило за чишћење канализације

 

 

 • грађане Ужица и Севојна                              

час

4.500

 • привреда

час

11.000

15

Корелатор-апарат за откривање кварова

час

3.000

Цене су без урачунатог ПДВ-а. Овај ценовник примењује се од 25.02.2014. године.


Ценовник превоза воде за пиће (PDF формат)