Прописи и документа

dokumenti


- ОДЛУКА О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ – 17.09.2002.(PDF формат)


- ОДЛУКА О ЦЕНИ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ – 22.04.2013.


- ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


- СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА (ЗА ПЕРИОД 2017.-2021.)


- ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА (ЗА ПЕРИОД 2017.-2027.)


- ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ЈКП ВОДОВОД УЖИЦЕ – 17.11.2015.


- ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ЈКП ВОДОВОД УЖИЦЕ


- КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП ВОДОВОД УЖИЦЕ


- ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА


- ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОВОД УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА – 07.09.2016.


- СТАТУТ ЈКП ВОДОВОД УЖИЦЕ – 20.11.2016.


- ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ ( 01.01.2015.-31.12.2015. )


- ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ( 01.01.2016.-31.12.2016. )


- ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ( 01.01.2017.-30.09.2017. )


- ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ


- ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ – 29.12.2017.


- ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ( 01.01.2018.-30.06.2018. )


- ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАЗЦИ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ


- ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. ГОДИНЕ


- ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ


- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ


- ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ


- ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (15.01.2020.) – proticmilka@yahoo.com


- ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ