Тендери


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.05.2018.)


01. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 01/18 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 01/18

- Конкурсна документација ЈН 01/18

- Одлука о обустави поступка ЈН 01/18 за партије 1,4,5,6,8,10,11,13,14,15,18 и 19

- Одлука о додели уговора ЈН 01/18 за партије 2,3,7,9,12,16,17,20 и 21

- Измена одлуке о додели уговора ЈН 01/18 за партију бр.09


02. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 02/18 – Електрична енергија

- Позив за подношење понуда ЈН 02/18

- Конкурсна документација ЈН 02/18

- Одлука о додели уговора ЈН 02/18


03. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 02/18 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 02/18

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 02/18


04. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 01/18 – Електро ормани

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/18

- Конкусна документација ЈНМВ 01/18

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 01/18

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 01/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/18


05. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 03/18 – Хемикалије за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 03/18

- Конкурсна документација ЈН 03/18

- Измена конкурсне документације ЈН 03/18 за партију бр.04

- Одлука о додели уговора ЈН 03/18


06. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 03/18 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 03/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/18 за партије бр. 01, 02, 03 и 05

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 03/18 за партије бр. 04 и 06


07. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 04/18 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 04/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/18


08. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 04/18 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 04/18

- Конкурсна документација ЈН 04/18

- Одлука о додели уговора ЈН 04/18

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 10 ЈН 04/18


09. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 07/18 – Баждарење водомера

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 07/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/18


10. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 05/18 – Резервни делови за водомере

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 05/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/18


11. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 08/18 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/18

- Конкурсна дoкументација ЈНМВ 08/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 08/18


12. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 09/18 – Електроматеријал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 09/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 09/18

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈНМВ 09/18

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 07 ЈНМВ 09/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 09/18


13. Јавна набавка у отвореном постпку (добра) бр. ЈН 05/18 – Камион цистерна и камион са уградњом постојеће цистерне

- Позив за подношење понуда ЈН 05/18

- Конкурсна документација ЈН 05/18

- Измена конкурсне документације ЈН 05/18

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 05/18


14. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 06/18 – Изградња водоводне линије у улици Милоша Обреновића

- Позив за подношење понуда ЈН 06/18

- Конкурсна документација ЈН 06/18

- Измена конкурсне документације бр. 01 ЈН 06/18

- Измена конкурсне документације бр. 02 ЈН 06/18

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 06/18

- Одговор на постављено питање бр. 02 ЈН 06/18

- Одговор на постављено питање бр. 03 ЈН 06/18

- Одговор на постављено питање бр. 04 ЈН 06/18

- Одлука о додели уговора ЈН 06/18


15. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 06/18 – Замена водомера на водоводној мрежи

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 06/18

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 06/18


16. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 07/18 – Teхничка документаицја за изградњу нове црпне станице или реконструкцију постојеће затварачнице са хидромеханичком опремом у склопу резервоара Доварје-старо

- Позив за подношење понуда ЈН 07/18

- Конкурсна документација ЈН 07/18

- Одлука о додели уговора ЈН 07/18


17. Јавна набавка (добра) у преговарачком поступку без објављивања позива бр. ЈН 02/18 – Пројектантски надзор над реконструкцијом и доградњом постројења за пречишћавање воде за пиће “Петар Антонијевић” на Церовића брду – II фаза

- Конкурсна документација ЈН 02/18

- Одлука о додели уговора ЈН 02/18


18. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 08/18 – Изградња дела линије фекалне канализације у улици 1300 каплара

- Позив за подношење понуда ЈН 08/18

- Конкурсна документација ЈН 08/18

- Одговори на постављена питања бр. 01 ЈН 08/18

- Одлука о додели уговора ЈН 08/18


19. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 11/18 – Замена водомера на водоводној мрежи

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 11/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 11/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 11/18


20. Јавна набавка у отвореном постпку (добра) бр. ЈН 09/18 – Камион цистерна и камион са уградњом постојеће цистерне

- Позив за подношење понуда ЈН 09/18

- Конкурсна документација ЈН 09/18

- Одлука о додели уговора ЈН 09/18


21. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 12/18 – Геодетске услуге

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 12/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 12/18

- Одговори на постављена питања бр. 01 ЈНМВ 12/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 12/18


22. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 13/18 – Земљани радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 13/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 13/18


23. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 11/18 – Течни кисеоник

- Позив за подношење понуда ЈН 11/18

- Конкурсна документација ЈН 11/18

- Одлука о обустави поступка ЈН 11/18


24. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 15/18 – Грађевински материјал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 15/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 15/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 15/18


25. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 10/18 – Aдаптацијa водозахвата на брани Врутци на реци Ђетињи

- Позив за подношење понуда ЈН 10/18

- Конкурсна документација ЈН 10/18

- Одлука о додели уговора ЈН 10/18


26. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 14/18 – Боце за хлор

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 14/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 14/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 14/18


27. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 16/18 – Услуге осигурања

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 16/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 16/18


28. Јавна набавка (добра) у преговарачком поступку без објављивања позива бр. ЈН 03/18 – Течни кисеоник

- Конкурсна документација ЈН 03/18

- Одлука о додели уговора ЈН 03/18


29. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 17/18 – Средства заштите на раду

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 17/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 17/18

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈНМВ 17/18

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 17/18


30. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 18/18 – Средства заштите на раду

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 18/18


31. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 12/18 – Горива

- Позив за подношење понуда ЈН 12/18

- Конкурсна документација ЈН 12/18

- Одлука о додели уговора ЈН 12/18


32. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 19/18 – Израда преградних зидова у хангару у Крчагову

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 19/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 19/18

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 19/18


33. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 21/18 – Аутогуме

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 21/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/18


34. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 22/18 – Пумпе

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 22/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 22/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 22/18


35. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 20/18 – Опрема за детекцију цурења на водоводној мрежи

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 20/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 20/18

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 20/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 20/18


36. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 13/18 – Teлеметрија

- Позив за подношење понуда ЈН 13/18

- Конкурсна документација ЈН 13/18

- Одлука о додели уговора ЈН 13/18


37. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМБ 24/18 – Израда преградних зидова у хангару у Крчагову

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 24/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 24/18


38. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 25/18 – Електро ормани

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 25/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 25/18