Тендери


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)


01. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 01/18 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 01/18

- Конкурсна документација ЈН 01/18

- Одлука о обустави поступка ЈН 01/18 за партије 1,4,5,6,8,10,11,13,14,15,18 и 19

- Одлука о додели уговора ЈН 01/18 за партије 2,3,7,9,12,16,17,20 и 21

- Измена одлуке о додели уговора ЈН 01/18 за партију бр.09


02. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 02/18 – Електрична енергија

- Позив за подношење понуда ЈН 02/18

- Конкурсна документација ЈН 02/18

- Одлука о додели уговора ЈН 02/18


03. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 02/18 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 02/18

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 02/18


04. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 01/18 – Електро ормани

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/18

- Конкусна документација ЈНМВ 01/18

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 01/18

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 01/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/18


05. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 03/18 – Хемикалије за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 03/18

- Конкурсна документација ЈН 03/18

- Измена конкурсне документације ЈН 03/18 за партију бр.04

- Одлука о додели уговора ЈН 03/18


06. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 03/18 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 03/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/18 за партије бр. 01, 02, 03 и 05

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 03/18 за партије бр. 04 и 06


07. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 04/18 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 04/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/18


08. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 04/18 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 04/18

- Конкурсна документација ЈН 04/18

- Одлука о додели уговора ЈН 04/18

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 10 ЈН 04/18


09. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 07/18 – Баждарење водомера

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 07/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/18


10. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 05/18 – Резервни делови за водомере

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 05/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/18


11. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 08/18 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/18

- Конкурсна дoкументација ЈНМВ 08/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 08/18


12. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 09/18 – Електроматеријал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 09/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 09/18

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈНМВ 09/18

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 07 ЈНМВ 09/18

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 09/18


13. Јавна набавка отвореном постпку (добра) бр. ЈН 05/18 – Камион цистерна и камион са уградњом постојеће цистерне

- Позив за подношење понуда ЈН 05/18

- Конкурсна документација ЈН 05/18

- Измена конкурсне документације ЈН 05/18


14. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 06/18 – Изградња водоводне линије у улици Милоша Обреновића

- Позив за подношење понуда ЈН 06/18

- Конкурсна документација ЈН 06/18

- Измена конкурсне документације ЈН 06/18


15. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 06/18 – Замена водомера на водоводној мрежи

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 06/18