Тендери


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (04.01.2019.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (22.08.2019.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.05.2018.)


01. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 07/19 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 07/19

- Конкурсна документација ЈН 07/19

- Измена конкурсне документације бр. 01 ЈН 07/19

- Измена конкурсне документације бр. 02 ЈН 07/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 07/19

- Одлука о додели уговора ЈН 07/19 за партије 1, 2, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23

- Одлука о обустави поступка ЈН 07/19 за партије 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21


02. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 06/19 – Изградња цевовода у Карађорђевој улици од резерворада Доварје до резервоара Капетановина

- Позив за подношење понуда ЈН 06/19

- Конкурсна документација ЈН 06/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 06/19

- Одговор на постављено питање бр. 02 ЈН 06/19

- Одлука о додели уговора ЈН 06/19

- Одлука о изменама уговора ЈН 06/19


03. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 08/19 – Течни кисеоник

- Позив за подношење понуда ЈН 08/19

- Конкурсна документација ЈН 08/19

- Одлука о додели уговора ЈН 08/19


04. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 15/19 – Пумпе

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 15/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 15/19

- Одговор на постављена питања бр. 01 ЈНМВ 15/19

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 15/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 15/19


05. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 16/19 – Земљани радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 16/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 16/19


06. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 09/19 – Teлеметрија

- Позив за подношење понуда ЈН 09/19

- Конкурсна документација ЈН 09/19

- Одлука о додели уговора ЈН 09/19


07. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 10/19 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 10/19

- Конкурсна документација ЈН 10/19

- Одлука о додели уговора ЈН 10/19

- Одлука о обустави поступка за партију бр.10 ЈН 10/19


08. Јавна набавка мале вредности(услуге) бр. ЈНМВ 17/19 – Геодетске услуге

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 17/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 17/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 17/19


09. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 18/19 – Услуге осигурања

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 18/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/19


10. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 11/19 – Изградња водоводне линије у улици Душана Поповића у Ужицу

- Позив за подношење понуда ЈН 11/19

- Конкурсна документација ЈН 11/19

- Одлука о додели уговора ЈН 11/19


11. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 12/19 – Изградња водоводне линије у улици Браће Чолића

- Позив за подношење понуда ЈН 12/19

- Конкурсна документација ЈН 12/19

- Измена конкурсне документације ЈН 12/19

- Одлука о додели уговора ЈН 12/19


12. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 19/19 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 19/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 19/19

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 19/19


13. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 21/19 – Бетонски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 21/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/19


14. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 22/19 – Грађевински материјал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 22/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 22/19


15. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 20/19 – Сушачи за влагу

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 20/19

. Конкурсна документација ЈНМВ 20/19

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 20/19


16. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 26/19 – Грађевински материјал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 26/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 26/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 26/19


17. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 24/19 – Kамера за снимање канализационих цеви 

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 24/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 24/19

- Одговор на постављено питање бр.01 ЈНМВ 24/19


18. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 23/19 – Софтвер за даљинско очитавање водомера

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 23/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 23/19


19. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 27/19 – Сушачи за влагу

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 27/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 27/19


20. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 25/19 – Електро ормани

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 25/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 25/19