Тендери


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ (19.01.2016.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ (12.01.2017.)


01. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 01/17 – Електрична енергија

- Позив за подношење понуда ЈН 01/17

- Конкурсна документација ЈН 01/17

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 01/17

- Одлука о додели уговора ЈН 01/17


02. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 01/17 – Резервни делови за водомере

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 01/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/17


03. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 03/17 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/17

- Конкурсна домументација ЈНМВ 03/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/17 за партије 1, 3 и 4

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 03/17 за партију 2


04. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 02/17 -  Израда пројекта реконструкције и доградње каптажне грађевине Ћебића врело

- Позив за подношење понуда ЈН 02/17

- Конкурсна документација ЈН 02/17

- Одлука о додели уговора ЈН 02/17


05. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 02/17 – Канцеларијски материјал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 02/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/17


06. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 04/17 – Одржавање аутопарка – теретни програм механичарски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 04/17

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 04/17

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 04/17


07. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 05/17 -  Пумпе за пумпну станицу Поточање
- Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 05/17

- Одговори на постављенa питања бр. 01 ЈНМВ 05/17

- Одговори на постављенa питања бр. 02 ЈНМВ 05/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/17


08. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 03/17 – Хемикалије за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 03/17

- Конкурсна документација ЈН 03/17

- Измена конкурсне документације бр. 01 ЈН 03/17

- Измена конкурсне документације бр. 02 ЈН 03/17

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 03/17

- Одговор на постављено питање бр. 02 ЈН 03/17

- Одговор на постављено питање бр. 03 ЈН 03/17

- Одговор на постављено питање бр. 04 ЈН 03/17

- Одговор на постављено питање бр. 05 ЈН 03/17

- Одлука о додели уговора ЈН 03/17 (за партије 1, 2 и 4)

- Одлука о наставку набавке ЈН 03/17 за партију бр. 4

- Одлука о обустави поступка ЈН 03/17 за партију бр. 3

- Обавештење о поништењу поступка јавне набавке ЈН 03/17 партија бр. 04


09. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 06/17 – Геодетске услуге

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 06/17

- Одлука о додели уговора ЈН 06/17


10. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 07/17 – Електроматеријал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 07/17

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 07/17

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 07/17 за партију бр. 7

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/17


11. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 04/17 – Асфалтирање прилазног пута за извориште Поточање

- Позив за подношење понуда ЈН 04/17

- Конкурсна документација ЈН 04/17

- Одлука о додели уговора ЈН 04/17


12. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 10/17 – Одржавање аутопарка – Теретни програм механичарски радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 10/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 10/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 10/17


13. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 08/17 – Teлеметрија

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 08/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 08/17


14. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 11/17 – Радови на ископавању и одношењу земље

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 11/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 11/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 11/17


15. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 13/17 – Грађевински материјал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 13/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 13/17

- Одлук о додели уговора ЈНМВ 13/17

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 13/17 за партију бр. 5


16. Јавна набавка (добра) у преговарачком поступку без објављивања позива бр. 01 – Полиалуминијум хлорид

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Конкурсна документација за јавну набавку – Полиалуминијум хлорид

- Одлука о додели уговора


17. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 12/17 – Контејнер за хлор

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 12/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 12/17

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 12/17


18. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 06/17 – Течни кисеоник

- Позив за подношење понуда ЈН 06/17

- Конкурсна документација ЈН 06/17

- Одлука о додели уговора ЈН 06/17


19. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 07/17 – Санација резервоара Вести и Глуваћи 2

- Позив за подношење понуда ЈН 07/17

- Конкурсна документација ЈН 07/17

- Одлука о додели уговора ЈН 07/17


20. Јавна набавка у отвореном постпку (добра) бр. ЈН 08/17 – Путничко возило

- Позив за подношење понуда ЈН 08/17

- Конкурсна документација ЈН 08/17

- Одлука о додели уговора ЈН 08/17


21. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 15/17 – Грађевински материјал-бетон

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 15/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 15/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 15/17


22. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 18/17 – Контејнер за хлор

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 18/17

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 18/17


23. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 09/17 – Израда пројекта за извођење 2.фазе реконструкције постројења за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 09/17

- Конкурсна документација ЈН 09/17

- Одлука о додели уговора ЈН 09/17


24. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 14/17 – Услуге осигурања

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 14/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 14/17

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈНМВ 14/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 14/17


25. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 17/17 – Средства заштите на раду

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 17/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 17/17

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 17/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 17/17


26. Јавна набавка (добра) бр. ЈН 10/17 – Дорада скада система

- Позив за подношење понуда ЈН 10/17

- Конкурсна документација ЈН 10/17

- Одлука о додели уговора ЈН 10/17


27. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 11/17 – Припремни радови на реконструкцији постројења на Церовића брду

- Позив за подношење понуда ЈН 11/17

- Конкурсна документација ЈН 11/17

- Одлука о додели уговора ЈН 11/17


28. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 19/17 – Прање возила

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 19/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 19/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 19/17 за партију бр. 02

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 19/17 за партију бр. 01


29. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 21/17 – Контејнер за хлор

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 21/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/17


30. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 20/17 – Два возила

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 20/17

- Конкурсна докуметација ЈНМВ 20/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 20/17


31. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 22/17 – Прање возила

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 22/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 22/17


32. Јавна набавка у отвореном постпку (добра) бр. ЈН 12/17 – Водоводни материјал – водомери

- Позив за подношење понуда ЈН 12/17

- Конкурсна документација ЈН 12/17

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 12/17

- Одлука о додели уговора ЈН 12/17


33. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 13/17 – Реконструкција и доградња каптажне грађевине Ћебића врело

- Позив за подношење понуда ЈН 13/17

- Конкурсна документација ЈН 13/17

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 13/17

- Одговор на постављено питање бр. 02 ЈН 13/17

- Одлука о додели уговора ЈН 13/17

34. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 23/17 – Прање возила

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 23/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 23/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 23/17


35. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 14/17 – Мазива

- Позив за подношење понуда ЈН 14/17

- Конкурсна документација ЈН 14/17

- Одлука о додели уговора ЈН 14/17


36. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 15/17 – Горива

- Позив за подношење понуда ЈН 15/17

- Конкурсна документација ЈН 15/17

- Одлука о додели уговора ЈН 15/17


37. Јавна набавка мале вредности (услуга) бр. ЈНМВ 25/17 – Набавка и уградња столарије на објекту изнад хлорне станице

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 25/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 25/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 25/17


38. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 24/17 – Рачунари и рачунарска опрема

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 24/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 24/17

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 24/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 24/17


39. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 16/17 – Израда пројекта адаптација водозахвата на брани Врутци

- Позив за подношење понуда ЈН 16/17

- Конкурсна документација ЈН 16/17

- Одлука о додели уговора ЈН 16/17


40. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 26/17 – Пумпе

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 26/17

- Конкурсна документација ЈНМВ 26/17

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 26/17


41. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 17/17 – Израда пројекта реконструкције АЦ примарног цевовода ДН 250-400 довода чисте воде у високој зони у Ужицу

- Позив за подношење понуда ЈН 17/17

- Конкурсна документација ЈН 17/17

- Одлука о додели уговора ЈН 17/17


42. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. JН 19/17 – Aктивна материја хлор диоксида

- Позив за подношење понуда ЈН 19/17

- Конкурсна документација ЈН 19/17

- Измена конкурсне документације ЈН 19/17

- Одговори на постављена питања бр. 01 ЈН 19/17

- Одлука о обустави поступка ЈН 19/17


43. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке 41/2017 (радови), Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Додатни  радови на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће „Петар Антонијевић“ на Церовића брду, на територији града Ужица

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Предмер накнадних и непредвиђених позиција радова

- Конкурсна документација


44. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 18/17 – Teлеметрија

- Позив за подношење понуда ЈН 18/17

- Конкурсна документација ЈН 18/17

- Измена конкурсне документације ЈН 18/17