Тендери


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (04.01.2019.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.05.2018.)


01. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 07/19 – Водоводни материјал

- Позив за подношење понуда ЈН 07/19

- Конкурсна документација ЈН 07/19

- Измена конкурсне документације бр. 01 ЈН 07/19

- Измена конкурсне документације бр. 02 ЈН 07/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 07/19


02. Јавна набавка у отвореном поступку (радови) бр. ЈН 06/19 – Изградња цевовода у Карађорђевој улици од резерворада Доварје до резервоара Капетановина

- Позив за подношење понуда ЈН 06/19

- Конкурсна документација ЈН 06/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 06/19

- Одговор на постављено питање бр. 02 ЈН 06/19


03. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 08/19 – Течни кисеоник

- Позив за подношење понуда ЈН 08/19

- Конкурсна документација ЈН 08/19


04. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 15/19 – Пумпе

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 15/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 15/19

- Одговор на постављена питања бр. 01 ЈНМВ 15/19

- Измена конкурсне документације ЈНМВ 15/19


05. Јавна набавка мале вредности (радови) бр. ЈНМВ 16/19 – Земљани радови

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 16/19


06. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 09/19 – Teлеметрија

- Позив за подношење понуда ЈН 09/19

- Конкурсна документација ЈН 09/19