Тендери


ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – 17.11.2015.


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (12.01.2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (04.01.2018.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (04.01.2019.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈКП ВОДОВОДА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.05.2018.)


01. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 27/18 – Пумпе

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 27/18

- Конкурсна документација ЈНМВ 27/18

- Одлука о додели уговора за партију бр. 01 ЈНМВ 27/18

- Одлука о обустави поступка за партију бр. 02 ЈНМВ 27/1802. Јавна набавка у отвореном поступку (услуге) бр. ЈН 01/19 – Услуге обезбеђења

- Позив за подношење понуда ЈН 01/19

- Конкурсна документација ЈН 01/19

- Измена конкурсне документације ЈН 01/19

- Одлука о додели уговора ЈН 01/19


03. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНMВ 02/19 – Teхничка документација

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 02/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 02/19

- Одлука о обустави поступка ЈНМВ 02/19


04. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 02/19 – Електрична енергија

- Позив за подношење понуда ЈН 02/19

- Конкурсна документација ЈН 02/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈН 02/19

- Одлука о додели уговора ЈН 02/19


05. Јавна набавка мале вредности(услуге) бр. ЈНМВ 01/19 – Услуга чишћења објеката

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 01/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 01/19

- Одговор на постављено питање бр. 01 ЈНМВ 01/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/19


06. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 04/19 – Хемикалије за производњу воде

- Позив за подношење понуда ЈН 04/19

- Конкурсна документација ЈН 04/19


07. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 03/19 – Двокомпонентни препарат за генерисање раствора хлор-диоксида

- Позив за подношење понуда ЈН 03/19

- Конкурсна документација ЈН 03/19

- Одлука о додели уговора ЈН 03/19


08. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 04/19 – Teхничка документација

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 04/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 04/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/19


09. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 03/19 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 03/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/19


10. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 05/19 – Технички преглед радова на водозахвату брана Врутци

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 05/19

- Конкурсна документација ЈНМБ 05/19


11. Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. ЈНМВ 06/19 – Баждарење водомера

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 06/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 06/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/19


12. Јавна набавка мале вредност (услуге) бр. ЈНМВ 07/19 – Одржавање аутопарка

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 07/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 07/19

- Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/19


13. Јавна набавка у отвореном поступку (добра) бр. ЈН 05/19 – Хемикалије за производњу воде – течни хлор и натријум хипохлорит

- Позив за подношење понуда ЈН 05/19

- Конкурсна документација ЈН 05/19


14. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 08/19 – Сервер и оперативни систем

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 08/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 08/19


15. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. ЈНМВ 10/19 – Електроматеријал

- Позив за подношење понуда ЈНМВ 10/19

- Конкурсна документација ЈНМВ 10/19