Кварови

Екипе ЈКП "Водовод" тренутно отклањају кварове на следећим локацијама:

18.10.2019.

- Замена цевовода у улици Мијаила Радовића – наставак радова

- Поправљање квара у Севојну на челичном цевоводу код борића