Кварови

Екипе ЈКП "Водовод" тренутно отклањају кварове на следећим локацијама:

19.04.2019.
До 19 сати  
 

- Квар на водоводној линији у Севојну код NELT-a – наставак радова на замени линије