Радови

Радови које ће ЈКП "Водовод" Ужице изводити у предстојећем периоду

Април 2019.

19.04.2019.

- Замена укочених водомера, искључења нередовних платиша, контрола и чишћење решетки

20.04.2019.