Менаџмент

Директор
Душко Љујић, дипл. инж. машинства
d.ljujictd@gmail.com
dusko.ljujic@vodovod.uzice.rs


Извршни директор за техничке послове
Милан Николић, дипл. инж. грађевине
milan.nikolic@vodovod.uzice.rs


Руководилац сектора за производњу и контролу воде
Љубица Суботић, дипл. инж. технологије
suboticljubica90@gmail.com


Руководилац сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

Душан Васиљевић, спец.струк. грађ. инж.
vasiljevicd81@gmail.com

Руководилац сектора за електро-машинско одржавање
Славољуб Цицварић, дипл. инж. машинства
slavoljub.cicvaric@vodovod.uzice.rs


Руководилац сектора за економско рачуноводствене и комерцијалне послове
Драган Симић, дипл. економиста
dragan.simic@vodovod.uzice.rs


Руководилац сектора за правне и опште послове
Василије Томић, дипл. правник
vasilije.tomic@vodovod.uzice.rs


Пословни секретар
Мирјана Тимотијевић, инг. металургије
poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rsНадзорни одбор
Миодраг Тановић, председник
miodrag.tanovic@gmail.com


Сретен Селаковић, члан
 


Славољуб Цицварић, члан, представник запослених
slavoljub.cicvaric@vodovod.uzice.rsШема организације ЈКП "Водовод" (кликните за увећање):

 

Organizaciona šema